RIVALUS PROMASIL 5LBS(2.27 KG) – 78 SERVINGS

1.900.000 1.750.000

Promasil là sản phẩm whey protein được cấu tạo bởi 3 dòng protein Isolate, Concentrate và Hydrolyzed. Trong đó tỷ lệ Protein Isolate chiếm nhiều nhất tạo sự thuận lợi cho việc hấp thu nhanh trong lúc tập. Promasil còn được xem là protein hấp thu trong mọi thời điểm vì ngoài 3 dòng protein được nêu trên, Promasil được chứa thêm 4 loại protein khác đó là milk Isolate, sữa dê, long trắng trứng và casein. Những dòng protein này đều được xếp vào nhánh protein hấp thu chậm cho nên Promasil cũng là sản phẩm hoàn hảo giúp tăng vào ban ngày lẫn ban đêm.